Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Barbórkowe spotkanie - SP Majdan Nepryski

Barbórkowe spotkanieBarbórka to święto wszystkich górników. Chcąc przybliżyć dzieciom z oddziału przedszkolnego trudną i odpowiedzialną pracę w kopalni, zaprosiliśmy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim emerytowanego górnika pana Mariana Adamowicza. Nasz gość, w mundurze galowym, przyszedł na spotkanie barbórkowe w poniedziałek 4 grudnia 2017 r.

Spotkanie rozpoczął od staropolskiego pozdrowienia górniczego: Szczęść Boże. Następnie opowiedział dzieciom jak powstał węgiel pokazując przy tym kawałek węgla z odciskiem paproci. Dzieci oglądały plansze przedstawiające prace górników w kopalni, kask górniczy, figurkę Św. Barbary - patronki górników, kilofek, szpadę. Każdy mógł przymierzyć czako, czyli czapkę górnika. Czako zaopatrzone jest z przodu w godło górnicze, na które składa się perlik (młot) i żelazko (krótki kilof). Narzędzia te służyły górnikom do rozbijania i urabiania rud węgla i drążenia szybów.

Dowiedzieliśmy się, że kolory pióropusza wskazują na: biały – sztygara, inżyniera, zielony – dyrektora, czarny – zwykłego górnika, czerwony – członka orkiestry górniczej. Pan Marian zaśpiewał też piosenkę o górnikach, której nauczył się jako dziecko w naszej szkole. Okazało się bowiem, że nasz gość jest absolwentem właśnie naszej szkoły!

Na zakończenie przedszkolaki w dowód wdzięczności ofiarowały podziękowanie i drobne upominki. Wszystkie grupy wykonały pamiątkowe zdjęcia. Nasz gość obdarował dzieci słodkimi batonikami. Serdecznie dziękujemy panu Marianowi za barwną opowieść o pracy górnika i przekazujemy pozdrowienie górnicze: Szczęść Boże. Spotkanie zorganizowała wychowawczyni oddziału sześciolatków pani Beata Harasiuk.

Barbórkowe spotkanie Barbórkowe spotkanie Barbórkowe spotkanie
Barbórkowe spotkanie Barbórkowe spotkanie Barbórkowe spotkanie
Inwestycje Gminne