Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie z leśnikiem w Szkole Podstawowej w Stanisławowie

Spotkanie z leśnikiem14 grudnia 2017 roku zaprosiliśmy do naszej szkoły leśniczego - pracownika Starostwa Powiatowego w Biłgoraju z wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - pana Dariusza Słupskiego. Spotkał się on z dziećmi z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III.

Uczniowie obejrzeli prezentację, której tematem była opieka nad ptakami zimą. Dowiedzieli się z niej wielu ciekawych rzeczy dotyczących wyglądu oraz sposobu odżywiania najczęściej występujących w naszych okolicach ptaków. Pan leśniczy zwrócił uwagę na znaczenie systematycznego dokarmiania skrzydlatych przyjaciół, gdyż przywiązują się bardzo do miejsca, w którym otrzymują pokarm. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem odpowiadały na pytania podsumowujące prezentację. Starsi uczniowie wzięli udział w miniteście sprawdzającym wiedzę przyrodniczą, za rozwiązanie którego otrzymali drobne upominki. Młodsze dzieci dostały obrazki z ptakami do pokolorowania.

Pan leśniczy nie zapomniał również o specjalnej karmie, którą będzie można zawiesić na drzewach w pobliżu szkoły, gdy tylko sypnie śniegiem. Dzieci obiecały, że na pewno nie zapomną o ptakach w zimie i będą je systematycznie dokarmiać.

Spotkanie z leśnikiem Spotkanie z leśnikiem Spotkanie z leśnikiem
Inwestycje Gminne