Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Bezpieczna+ - SP Stanisławów

Bezpieczna+Od września do grudnia 2017 r. w naszej szkole realizowaliśmy rządowy program "Bezpieczna+". W tym czasie uczestniczyliśmy w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

Nasza szkoła znalazła się wśród placówek z woj. lubelskiego, które otrzymały finansowe wsparcie na realizację działań - w ramach rządowego programu "Bezpieczna+" - mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W tym obszarze znalazło się także kształtowanie otwartości poprzez włączanie do działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców uczniów, lokalnego środowiska szkoły oraz instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Wśród konkretnych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy znalazły się:

  • Opracowanie Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania.
  • "Jestem bezpieczny w szkole i poza szkołą".
  • "Bajki bez barier...".  
  • Gra miejska.
  • Dzień integracji.
  • Warsztaty plastyczne dla rodzin w ramach konkursu "Kolorowy kodeks bezpiecznego ucznia".
  • Warsztaty dla rodzin "Jesteśmy bezpieczni".

W trakcie apelu podsumowującego program pani dyrektor Mariola Kudełka wyróżniła i obdarowała drobnymi upominkami osoby, które zostały laureatami konkursu. Wśród nagrodzonych znaleźli się: dzieci z oddziałów przedszkolnych 3-4 latki i 5-6 latki, Wojciech Nędzyński (kl. III), Magdalena Bodys (kl. III), Igor Mateja (kl. II), Karolina Przytuła (kl. IV), Bartosz Morawicki (kl. V) i Wiktoria Bukała (kl. IV).

Dokonano również zakupu dywanu interaktywnego wraz z oprogramowaniem, który będzie wykorzystywany w trakcie działań utrwalających rezultaty działań podjętych podczas realizacji programu. Realizację programu koordynowała p. Anna Adamczuk-Borys.

Bezpieczna+ Bezpieczna+ Bezpieczna+
Bezpieczna+ Bezpieczna+ Bezpieczna+
Bezpieczna+ Bezpieczna+ Bezpieczna+
Bezpieczna+ Bezpieczna+ Bezpieczna+
Bezpieczna+ Bezpieczna+ Bezpieczna+
Inwestycje Gminne