Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

"Jubileusz - 50-lecia" par małżeńskich

Jubileusz – 50-leciaBurmistrz Józefowa informuje, że w dniach 22 stycznia – 22 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Józefowie, pokój nr 8-USC przyjmowane będą zgłoszenia par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Józefów do "Jubileuszu - 50-lecia Pożycia Małżeńskiego", które zawarły związek małżeński w 1967 i 1968 roku.

Zgłoszenie jest podstawą o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie medalu "50-lecia Pożycia Małżeńskiego".

Burmistrz Józefowa
/Roman Dziura/

Inwestycje Gminne