Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji - SP Józefów

16 stycznia w Szkole Podstawowej w Józefowie, odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji z Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, sierż. szt. Joanną Klimek oraz sierż. szt. Waldemarem Buczkiem.

Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policjiW pierwszej części spotkanie było przeznaczone dla uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum. Przewodnią myślą pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Funkcjonariusze policji uświadamiali młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią,zażywaniem dopalaczy, piciem alkoholu, paleniem papierosów. Pouczyli o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet za uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu zostało poświęcone zjawisku cyberprzemocy i stalkingu. Zwrócona została uwaga na rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Pogadanka dla młodszych uczniów została poświęcona "Bezpieczeństwu podczas ferii".

Podczas pogadanki funkcjonariusze przypomnieli o bezpieczeństwie w trakcie zimowych zabaw oraz zwrócili szczególną uwagę na zachowanie podczas spotkania z nieznanymi psami. Policjanci zaprezentowali bezpieczną pozycję "Żółwia", którą należy przyjąć w przypadku ataku ze strony psa.

Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji
Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji Spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszami policji
Inwestycje Gminne