Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Umiemy ratować - spotkanie ze strażakami! - SP Józefów

Umiemy ratować25.01.2018 r. w Szkole Podstawowej w Józefowie odbyło się spotkanie ze strażakami oraz ratownikiem medycznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie. Warsztaty były dla uczniów doskonałą okazją do przypomnienia i utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W czasie ćwiczeń praktycznych na manekinach uczniowie udowodnili, że posiadają dużą wiedzę i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie. Dowiedzieli się także, w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych i udzielania pierwszej pomocy, która często ratuje życie osobie poszkodowanej. Spotkanie to było podsumowaniem działań za I półrocze w ramach realizacji Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" Fundacji WOŚP.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Aleksandrze Dura, Panu Sławomirowi Rogowskiemu, Pani Annie Sieczkowskiej, Panu Robertowie Słupskiemu, Panu Grzegorzowi Łepikowi oraz wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie, którzy umożliwili uczniom poznanie zawodu strażaka oraz za pogłębienie wiedzy uczniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Szkolni koordynatorzy programu: Dyrektor Szkoły Edyta Nieśpiał, Ewa Buczkowska, Małgorzata Hołys-Szado.

Umiemy ratować Umiemy ratować Umiemy ratować
Umiemy ratować Umiemy ratować Umiemy ratować
Umiemy ratować Umiemy ratować Umiemy ratować
Inwestycje Gminne