Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Przetarg na oczyszczalnię i kanalizację

Gmina Józefów wybuduje nową oczyszczalnię ścieków i kolejny fragment gminnej sieci kanalizacyjnej. Przetarg na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" właśnie został ogłoszony, a większość środków na ten cel będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Przetarg na oczyszczalnię i kanalizacjęOczyszczalnia powstanie w Siedliskach w miejscu istniejącej, która nie spełnia już warunków technicznych i zostanie zlikwidowana. W przyszłości nowy obiekt ma współpracować z rozbudowaną w ubiegłym roku oczyszczalnią w Józefowie. Osady, które powstaną po oczyszczeniu ścieków w Siedliskach będą trafiać do Józefowa, gdzie zostaną poddane procesom, umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie, na przykład przez miejscowych rolników.

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości ponad 7 kilometrów będzie budowana w miejscowościach Siedliska, Tartak Długi Kąt, Długi Kąt-Osada i Samsonówka.

Oferty firm, które chcą przygotować projekt, a potem zrealizować całą inwestycję są przyjmowane do końca lutego. Pierwsze prace mają się rozpocząć w drugiej połowie tego roku, a termin ich zakończenia został wyznaczony na 30 maja 2019. Ponad 60 procent kosztów gmina pokryje ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne