Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 - SP Majdan Nepryski

RekrutacjaDRODZY RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że od 12.02.2018 r. do 26.02.2018 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

DZIECI Z OBWODU PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:

  • ZGŁOSZENIA – dziecko przyjęte jest z urzędu - złożenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.   

ZGŁOSZENIE do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.  Zał. nr 1

DZIECI SPOZA OBWODU PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:

  • WNIOSKU - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

WNIOSEK, dotyczący kandydatów spoza obwodu szkoły wraz z dołączonymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Zał. nr 2

Terminarz rekrutacji i postępowania uzupełniającego dla uczniów spoza obwodu: określa Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Józefowa z dnia 24 stycznia 2018 r. Zał. nr 3

Do pobrania:

Maria Rysztak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Inwestycje Gminne