Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dzień Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

Mikołaj Rej

Dzień Języka OjczystegoDnia 21 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Z tej okazji polonistka p. Anna Gontarz i bibliotekarka p. Anna Krzaczek zorganizowały turniej wiedzy z języka polskiego dla uczniów klas IV – VI. Celem turnieju było zwrócenie uczniom uwagi na kulturę języka polskiego w codziennych sytuacjach.

W konkursie brały udział 4 drużyny trzyosobowe z poszczególnych klas. Uczniowie zmagali się z różnymi  zadaniami: wyjaśniali znaczenia związków frazeologicznych, rozwiązywali krzyżówki i rebusy.  Dużo emocji wzbudziła zabawa w poszukiwaczy błędów oraz zabawa w ukryte słowa. Nie zabrakło również ćwiczeń językowych, były to  krótkie łamańce językowe. Zawodnicy musieli głośno i poprawnie je przeczytać. Ze wszystkimi zadaniami uczniowie poradzili sobie znakomicie.

Przedstawiciele klas IV – VI zaprezentowali także wykonane wcześniej plakaty  promujące poprawność językową i ortograficzną. Nad prawidłowym przebiegiem i oceną drużyn czuwało jury w składzie: zastępca dyrektora p. Anna Mazurek, pedagog p. Anna Grzyb, pedagog p. Barbara Wojciechowska.

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody oraz gromkie brawa od publiczności.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Mamy więc nadzieję, że wejdą one na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych.

Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego
Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego
Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego
Inwestycje Gminne