Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zapisy do klasy sportowej - SP Józefów

Zapisy do klasy sportowej

Wychodząc naprzeciw dużej potrzebie aktywności fizycznej dzieci w wieku dorastania, jak również realizując działania w zakresie profilaktyki wad postawy i otyłości zapraszamy uczniów klas III do zapisów do klasy IV sportowej, która rozpoczęłaby działalność od roku szkolnego 2018/2019 i byłaby kontynuowana w dwóch kolejnych latach nauki tzn. w klasie V i VI.

Cele:

 1. Połączenie edukacji ogólnej i sportowej.
 2. Zapobieganie problemom zdrowotnym dzieci.
 3. Wychowanie przez sport rozwijające istotne cechy charakteru m.in.: samodzielność, punktualność, zdyscyplinowanie, umiejętność efektywnej współpracy w grupie, pewność siebie.

Organizacja klasy sportowej:

 1. Aby klasa mogła zostać utworzona musi zapisać się 20 uczniów.
 2. Uczniowie w klasie sportowej realizują podstawę programową z przedmiotów taką samą jak inne klasy IV.
 3. Różnica polega na zwiększeniu godzin wychowania fizycznego z 4 do 10.
 4. Klasa sportowa będzie ukierunkowana na piłkę nożną oraz gimnastykę, w tym zajęcia z korekcji wad postawy; lekkoatletykę, gry zespołowe, zajęcia ogólnorozwojowe i rytmiczne.
 5. Odwóz po zajęciach, dla uczniów dojeżdżających, zapewnia organ prowadzący.
 6. Zapisani uczniowie będą przebadani przez lekarza medycyny sportowej, który podejmie decyzję o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 7. Uczniowie klasy sportowej będą dwa razy do roku badani przez lekarza medycyny sportowej.
 8. Klasa sportowa będzie objęta patronatem UKS Herkules oraz LKS "Cosmos".  
 9. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do zapisów!

Burmistrz Józefowa
Roman Dziura
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
Edyta Nieśpiał
Nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof Bazan

Inwestycje Gminne