Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Są dodatkowe pieniądze na inwestycje

Zaplanowane na najbliższe tygodnie w gminie Józefów inwestycje nie są zagrożone, a oprócz nich będą realizowane kolejne. Podczas sesji w czwartek 26 kwietnia, Rada Miejska zmieniła tegoroczny budżet, zapisując w nim pieniądze m.in. na budowę rodzinnych domów pomocy i ścieżkę rowerową w Górnikach, oświetlenie uliczne i gabinet rehabilitacyjny.

Są dodatkowe pieniądze na inwestycjeFirmy, które zgłosiły się do przetargu na budowę domów pomocy i ścieżki w Górnikach, złożyły oferty wyższe niż zaplanowała na ten cel gmina. - Na pierwszą z tych inwestycji radni zgodzili się dołożyć 160 tysięcy złotych, a na drugą - 74,5 tysiąca. Dzięki temu możemy rozstrzygnąć obydwa przetargi i podpisać umowy na wykonanie robót - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Budowa trzech rodzinnych domów pomocy w Józefowie będzie kosztować prawie 1 milion 300 tysięcy złotych, a kolejne ponad 155 tysięcy to koszt zagospodarowania terenu wokół nowych obiektów. Z kolei 500-metrowy odcinek ścieżki rowerowej w Górnikach to wydatek, sięgający prawie 270 tysięcy złotych. Umowa z wykonawcą ma być podpisana w przyszłym tygodniu, a termin realizacji robót jest wyznaczony na 20 lipca.

W tegorocznym budżecie rada zapisała również 15 tysięcy złotych na realizację drugiego etapu budowy oświetlenia ulicznego w Górecku Starym i dodatkowe 10 tysięcy na dostosowanie części budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na potrzeby zakładu rehabilitacyjnego. Do tej pory taki zakład znajdował się w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, ale by spełnić nowe wymogi ustawowe gmina razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie muszą go przenieść.

W zmienionym planie finansowym jest jeszcze 20 tysięcy złotych na opracowanie map, potrzebnych przy przygotowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego. W przyszłości umożliwią one mieszkańcom m.in. przekształcenie obecnych gruntów rolnych na cele mieszkaniowe czy usługowe.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne