Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Żywy pomnik stulecia niepodległości (foto)

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia "Dębów Niepodległości". Uroczystość posadzeniu drzewka, która odbyła się w piątek 27 kwietnia, zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, ale również przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa i jednostek samorządowych z całej gminy.

Żywy pomnik stulecia niepodległościSpotkanie miało bardzo podniosły charakter. Odbywało się w asyście pocztu sztandarowego, a rozpoczęło odśpiewaniem hymnu. Po wystąpieniu dyrektor placówki Edyty Nieśpiał podpisy pod aktem posadzenia dębu składali samorządowcy, duchowni, dyrekcja szkoły oraz reprezentanci rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W tekście, który został złożony w specjalnej kapsule i wkopany pod "Dębem Niepodległości" znalazły się m.in. słowa: "Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej tradycji sadzenia przez społeczeństwo drzew - przede wszystkim dębów - uosabiających siłę, długowieczność i nieprzemijającą pamięć o ważnych wydarzeniach w historii naszego Narodu związanych z zachowaniem tożsamości narodowej i niepodległości oraz upamiętniających wielkie czyny i zrywy narodowe oraz Wielkich Polaków. Niech ten dąb będzie symbolem pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej oraz budowania lepszej przyszłości na wartościach chrześcijańskich".

Drzewko i kamień ze specjalną tablicą informacyjną, uroczyście poświęcił Proboszcz Parafii w Józefowie Ksiądz Dziekan Zenon Mrugała, a potem oficjalnego posadzenia dębu dokonali wspólnie m.in.: Burmistrz Roman Dziura i Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Hajduk, Kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół Renata Bednarczyk, Adam Kraczek, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, które przekazało drzewko, a także dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał, przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Szkałuba i reprezentujący uczniów Michał Kasprzyk.

Piątkową uroczystość zakończyło okolicznościowe przemówienie Burmistrza Dziury i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości
Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości
Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości
Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości
Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości Żywy pomnik stulecia niepodległości

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne