Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" - SP Majdan Nepryski

"Wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać do tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem"
Jan Paweł II

Tym pięknym cytatem pani dyrektor Maria Rysztak rozpoczęła uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim.  Wydarzenie to miało miejsce 27 kwietnia 2018 roku. Był to szczególny dzień dla całej społeczności szkolnej, który uświetnili następujący goście:

  • Pani Genowefa Sadoń - przedstawicielka środowisk kombatanckich z Józefowa i była dyrektor Przedszkola w Józefowie,
  • Pan Roman Dziura - Burmistrz Józefowa,
  • Pan Ryszard Ostasz - z-ca Burmistrza Józefowa,
  • Ksiądz Dziekan Zenon Mrugała,
  • Ks. dr Dziekan Mieczysław Piątek,
  • Pan Adam Kraczek - z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów,
  • Pan Jerzy Hajduk - Przewodniczący Rady Miejskiej Józefowa,
  • Przedstawiciele Rady Miejskiej: pan Władysław Wielgan i pan Tadeusz Gontarz,
  • Pan Henryk Paska -z-ca kierownika KRUS w Biłgoraju,
  • Pan Zbigniew Antoniak z Wydziału Prewencji Wypadkowej w Biłgoraju oraz Rodzice uczniów.

Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości"W asyście szkolnych gwardzistów został wprowadzony sztandar szkoły wraz z sadzonką dębu oraz tabliczką upamiętniającą to wydarzenie. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Tym samym byliśmy gotowi by przystąpić do zasadzenia dębu. Zostali o to poproszeni zaproszeni goście wraz z panią dyrektor szkoły i przedstawicielem społeczności uczniowskiej w osobie Wiktorii Buczkowskiej, uczennicy klasy III gimnazjum. Następnie ksiądz Zenon Mrugała poświęcił sadzonkę drzewka. Towarzyszyła temu modlitwa oraz przytoczone fragmenty Pisma Świętego. Po tej części uroczystości głos zabrała pani Genowefa Sadoń, która podkreśliła wielka rolę młodych ludzi w budowaniu przyszłości naszej Ojczyzny. Mówiła o tym, że odpowiedzialność uczniowie mogą wyrazić już teraz dbając i pielęgnując drzewko. Kolejne przemówienie wygłosił Burmistrz Józefowa pan Roman Dziura. Jego słowa skierowane do uczniów naszej szkoły dotyczyły pięknej inicjatywy sadzenia "Dębu Niepodległości" oraz nawiązania  do istotnej roli jaką odegrał patron naszej szkoły- święty Jan Paweł II w odzyskaniu niepodległości Ojczyzny w 1989 roku. Pan burmistrz wspomniał o tym, że szkoła już podjęła oraz jeszcze weźmie udział w wielu inicjatywach związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości. Kolejnym gościem, który zwrócił się do zebranych był ksiądz  Mieczysław Piątek, który podkreślił istotę czynienia dobra przez nas wszystkich.

Następnie uwagę zebranych skupiły uczennice naszej szkoły, które pięknie recytowały oraz śpiewały utwory o tematyce patriotycznej. Ostatnim, ale jakże widowiskowym punktem uroczystości był taniec polonez w wykonaniu uczniów z klasy I. Wszyscy zebrani  byli pod wielkim wrażeniem umiejętności tanecznych naszych młodszych kolegów. Należy wspomnieć, że  przygotowanie tego układu choreograficznego było możliwe dzięki  realizacji innowacji pedagogicznej ”Taniec daje radość” pod kierunkiem pań Małgorzaty Bednarz oraz Małgorzaty Czerwieniec. Młodzi artyści zebrali gromkie brawa.

Uroczystość zakończyła pani dyrektor, raz jeszcze dziękując gościom za to, że poświęcili swój czas przybywając do Naszej szkoły. Podziękowania zostały skierowane również w stronę pracowników obsługi, którzy przyczynili się do przygotowania dekoracji oraz pani Anny Mielniczek, pani Ewy Marzec i pana Rafała Knapa odpowiedzialnych za część artystyczną.

Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości"
Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości"
Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości" Uroczystość zasadzenia "Dębu Niepodległości"
Inwestycje Gminne