Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dzień Patrona - Mieczysława Romanowskiego! - SP Józefów

"Cześć tym, co pierwsi na wroga biegli,
Cześć tym, co w boju mężnie polegli!..."

M. Romanowski

Dzień PatronaW kwietniu 2018 r. minęła 185 rocznica urodzin i 155 rocznica śmierci Mieczysława Romanowskiego. Z uwagi na to obchody Dnia Patrona szkoły miały bardzo uroczysty charakter. Rozpoczęli je uczniowie klas I – III, którzy pod opieką swoich wychowawców udali się na cmentarz parafialny, by uczcić pamięć Mieczysława Romanowskiego, księdza Michała Żółtowskiego oraz innych powstańców styczniowych poległych w okolicach Józefowa w kwietniu 1863 r.

Kolejnym punktem obchodów święta Patrona była akademia, w czasie której uczniowie klas VII i II gimnazjalnych zaprezentowali efekty swojej pracy przy realizacji projektów, których tematyka dotyczyła Mieczysława Romanowskiego.

Uczniowie klasy VIIa, pracujący pod kierunkiem wychowawcy, p. Krzysztofa Nowickiego, przedstawili  w formie prezentacji multimedialnej biografię Patrona szkoły. Zawierała ona m.in. wzbogacone fotografiami  informacje na temat miejscowości, w której się urodził Mieczysław Romanowski – Żukowa, miast, w których uczęszczał do szkoły, studiował i pracował – Stanisławowa (dziś Iwano – Frakiwsk na Ukrainie) oraz Lwowa. W bardzo ciekawy a jednocześnie przystępny sposób przedstawione zostały najważniejsze fakty z życia poety.

Twórczość Mieczysława Romanowskiego przybliżyli społeczności szkolnej uczniowie klasy IIa, którzy z pomocą wychowawczyni, p. Małgorzaty Rabiegi przygotowali prezentację multimedialną oraz ekspozycję na sztalugach. Materiały te były w przemyślany sposób dobrane i opracowane, tak by każdy dowiedział się, iż Patron naszej szkoły  czerpał wzorce literackie z wielkiej poezji romantycznej oraz, że tworzył nie tylko lirykę, epikę i dramat, ale także prozę. Uczniowie zwrócili uwagę na to, że w bardzo różnorodnej ze względu na rodzaje i gatunki literackie twórczości Mieczysława Romanowskiego dominowała jedna myśl i jedno uczucie – walka o wolność ojczyzny i wielka miłość do niej.

Klasa VIIb miała za zadanie opracować wiadomości o powstaniu styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim Mieczysława Romanowskiego. Uczniowie przygotowali mapę naszego regionu z zaznaczonymi miejscami bitew oraz odczytali szczegółowe kalendarium przebiegu powstania styczniowego. Ich pracę koordynowała wychowawczyni – p. Adrianna Kozak.

Prezentację projektów klasowych zakończyli uczniowie klasy IIb, którzy konsultując się z wychowawczynią, p. Renatą Kusztykiewicz wykonali interesującą prezentację multimedialną poświęconą legendzie Mieczysława Romanowskiego, a także  przygotowali wystawę na ten temat. Dzięki ich pracy pozostali uczniowie mogli dowiedzieć się, że pamięć o Mieczysławie Romanowskim była czczona już od momentu jego śmierci, m.in. przez innych poetów. Zaprezentowane zostały także zdjęcia miejsc związanych z Patronem szkoły, które są świadectwem wciąż żywej pamięci o nim w Józefowie i jego okolicach.

W czasie akademii uczniowie klas II gimnazjum recytowali piękne wiersze poety – powstańca, zaś chór szkolny Animato pod kierunkiem p. Anety Momot przypomniał pieśń "Marsz Polonia". Jedną z pieśni powstańczych – "W krwawym polu srebrne ptaszę" zaśpiewał uczeń klasy VIIa – Michał Buczkowski.

Na zakończenie zostały ogłoszone wyniki szkolnego testu wiedzy o Patronie szkoły oraz konkursu plastycznego. Dyrektor Szkoły, p. Edyta Nieśpiał wręczyła nagrody i pogratulowała zwycięzcom. W teście wiedzy okazali się nimi Adrian Nieśpiał z kl. VIa (kategoria klas IV – VI) i Julia Narcińska, kl. VIIb (kat. kl.  VII i gimnazjalne).

W konkursie plastycznym nagrody przyznano Michalinie Biszczanik (kl. IIIb) w kategorii klas I – III, Malwinie Słupskiej (kl. IVb) w kategorii klas IV – VII, zaś spośród gimnazjalistów nagrodzono pracę uczennicy klasy IIb Wiktorii Szpindy.

Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Kawa (kl. Ia), Gabriela Surmacz (kl. IIa) Kalina Korepta (kl. IVb) i Łukasz Olędzki (kl. Va). Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż Gabriela Surmacz, Malwina Słupska i Wiktoria Szpinda zostały także nagrodzone za swoje prace w konkursie "Śladami powstania styczniowego" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie. We wspomnianym konkursie nagrodzono również Karolinę Skroban (kl. IVa) i Huberta Słupskiego (kl. IIa).

Oprócz wymienionych wyżej nauczycieli w przygotowanie akademii zaangażowali się p. Dominika Paniak, p. Maria Mielniczek, p. Tomasz Kukiełka i p. Elżbieta Olędzka.

Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Dzień Patrona Dzień Patrona Dzień Patrona
Inwestycje Gminne