Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Projekt ekologiczny "Poznawaj, szanuj, chroń - bądź przyjacielem przyrody" - SP Majdan Nepryski

PROJEKT EKOLOGICZNY
"POZNAWAJ, SZANUJ, CHROŃ - BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY"
(czas realizacji: marzec – maj 2018 r.)

Projekt ekologicznyW związku z obchodzonym 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi został opracowany przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych projekt ekologiczny. Jego realizacja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej uczniów. Celem projektu było ponadto uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska i potrzeby jego ochrony oraz pogłębienie wiadomości na temat Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Budowa potwora ekologicznego, robotów z odpadów oraz wykonanie plakatów to działania, w które chętnie zaangażowały się  dzieci najmłodsze (kl. 0, I, II i III). Dzięki nim uczniowie mogli rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, ćwiczyć umiejętności plastyczne i techniczne.

W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów klas IV – VI do Zwierzyńca na zajęcia warsztatowe przygotowane przez pracowników Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN. Dzieci miały okazję poznać florę i faunę Roztocza, a także w aktywny sposób spędzić czas pokonując ścieżkę na Bukową Górę.

Młodzież klasy VII oraz gimnazjaliści uczestniczyli w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej.

Zagadnienie opracowane przez uczniów klasy VII dotyczyło zanieczyszczeń środowiska, ich  przyczyn, rodzajów i skutków. Wyróżniona została prezentacja, której autorkami były Amelia Bury, Patrycja Harasiuk i Wiktoria Lal. Efekty swojej pracy przedstawiły one uczniom klasy II. Po obejrzeniu prezentacji, dzieci chętnie zgłaszały się do odpowiedzi na dotyczące jej pytania zadawane przez starsze koleżanki. Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali informacje na temat segregacji śmieci oraz recyklingu. Najlepiej z zadaniem poradził sobie zespół w składzie: Olga Kozak, Patrycja Rogowska, Zuzanna Szarowolec i Konrad Rabczyński. Ich prezentację obejrzały dzieci z kl. I.  Przedstawiciele III klasy gimnazjalnej - Izabela Biszczanik, Wiktoria Buczkowska, Natalia Paska oraz Jakub Wołoszyn przekazali uczniom kl. III szkoły podstawowej najważniejsze wiadomości o historii ochrony przyrody w Polsce i jej formach. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach. Dodatkowo autorzy prezentacji przygotowali dla nich ekologiczne czapeczki.

Kolejnym działaniem projektowym było przygotowanie gazetki ściennej pt. "Ekologiczne ABC" zawierającej informacje na temat Dnia Ziemi, symboli ekologicznych oraz sposobów walki z degradacją środowiska.

Koordynatorkami projektu były: p. Ewa Lipian, p. Monika Basińska – Lal, p. Renata Kusztykiewicz, p. Elżbieta Olędzka. W jego realizację zaangażowały się również p. Małgorzata Bednarz, p. Stanisława Szpinda i p. Joanna Łepik.

Projekt ekologiczny Projekt ekologiczny Projekt ekologiczny
Projekt ekologiczny Projekt ekologiczny Projekt ekologiczny
Inwestycje Gminne