Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej - SP Majdan Nepryski

Z Janem Pawłem II w 100-lecie NiepodległejTradycją szkoły jest, że Dzień Patrona odbywa się w dniu urodzin papieża. W tym roku to święto odbyło się 21 maja i miało szczególny charakter, ponieważ było związane z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzież z kl. II gimnazjum wybrała jako bohatera projektu gimnazjalnego osobę Jana Pawła II, człowieka, który wielokrotnie dawał wyraz swojego umiłowania Ojczyzny. Całe swoje życie sięgał do polskiej tradycji chrześcijańskiej, do dziedzictwa kulturowego, narodowej tradycji i twórczości ludowej. Kochał polską przyrodę, a szczególnie góry. Był człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież.

W programie Dnia Patrona była Msza Święta, akademia oraz poczęstunek. Na uroczystość przybyli goście: prezes Caritas Parafii NP NMP w Józefowie pani Maria Kudelka, skarbnik Caritas Parafii pani Lucyna Piętak oraz zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszka Szarowolec, a także rodzice. Mszę Świętą odprawił ksiądz Tomasz Leńczuk. Następnym punktem programu było przedstawienie, które miało charakter wspomnień o Janie Pawle II. Uczniowie kl. II zaprosili zebranych na czas refleksji i wyciszenia, ale też na czas humoru, bo takie było życie naszego papieża. Całości towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz muzyczne przesłanie, czyli ulubiona pieśń Ojca Świętego - "Barka". Po akademii wystąpiła dyrektor szkoły pani Maria Rysztak, która podziękowała klasie II gimnazjum oraz nauczycielom za przygotowanie Dnia Patrona. Podsumowując powiedziała, że jesteśmy wszyscy dumni, że Jan Paweł jest naszym patronem, a mając na uwadze jego nauczanie, powinniśmy brać z niego przykład. Poinformowała także zebranych, że dzisiejszy projekt był ostatnim projektem gimnazjalnym. Głos zabrała również pani Maria Kudełka, która dziękując za zaproszenie, podkreśliła znaczenie pomocy dla potrzebujących i ogromny wkład uczniów naszej szkoły w dotychczasowe akcje charytatywne oraz życzyła, aby z nauki papieża czerpali jak najwięcej. Uroczystość przygotowali: pani Katarzyna Łosiewicz, pani Ewa Lipian, pani Anna Grzyb, pani Ewelina Skałecka, pani Krystyna Bojarska oraz pan Rafał Knap. Ponadto należy podkreślić duże zaangażowanie rodziców uczniów klasy II gimnazjum, którzy przygotowali słodki poczęstunek, a także służyli pomocą. Wspomnieniom o naszym wielkim rodaku towarzyszyła wystawa pod hasłem "Ojciec Święty w oczach dziecka", którą przygotowała pani Anna Grzyb. Wystawione prace pochodziły z konkursu zorganizowanego przez świetlicę szkolną. Nagrodzono następujących uczniów: Julię Aniewicz, Laurę Bodys, Miłosza Bodysa, Annę Koman, Wojciecha Haczykowskiego, Miłosza Nizio, Klaudię Bodys i Weronikę Uchman.

Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Koordynatorem całego projektu była pani Alina Gontarz, wychowawczyni kl. II gimnazjum.

Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej
Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej Z Janem Pawłem II w 100-lecie Niepodległej
Inwestycje Gminne