Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs dla aktywnych organizacji społecznych

KonkursStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz grupy nieformalne (tj. koła gospodyń wiejskich, kluby seniora i sołectwa) mające siedzibę, filię lub prowadzące działaność na obszarze LGD "Nasze Roztocze" tj. na terenie gmin Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w konkursie "Liderzy lokalnych społeczności".

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy, w którym opisuje formy swojej aktywności podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze działania LGD "Nasze Roztocze w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., którego uczestnik konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Biura LGD "Nasze Roztocze" pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 218, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 w terminie od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl lub pod numerem telefonu 84 639 29 66.

Logo
Inwestycje Gminne