Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja Burmistrza Józefowa ws. strat spowodowanych przez suszę

Straty spowodowane przez suszęBurmistrz Józefowa informuje, że straty spowodowane przez suszę w gospodarstwach rolnych mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych i działów specjalnej produkcji rolnej w terminie do dnia 05 lipca 2018 r. Straty można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Józefowie pokój nr 3.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty.

Inwestycje Gminne