Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Kiedy gramy kolorami, brzmią muzyki dźwięki... - SP Majdan Nepryski

Innowacja metodycznaW roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w grupie 6-latków została zrealizowana innowacja metodyczna "Kiedy gramy kolorami, brzmią muzyki dźwięki... -  rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci 6-letnich nauką gry na Bum-Bum Rurkach".

Innowacja prowadzona była w czasie zajęć obowiązkowych przy pełnej realizacji podstawy programowej. Odbyło się 20 zajęć kierowanych. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności gry kolęd na Bum Bum Rurkach rodzicom podczas wspólnych plastycznych zajęć warsztatowych związanych z ozdabianiem szopek bożonarodzeniowych. Inne utwory zagrały społeczności szkolnej oraz babciom i dziadkom podczas uroczystości związanej z Dniem Babci i Dziadka oraz mamom podczas akademii i spotkania w sali z okazji Dnia Matki.

Efekty zrealizowanej innowacji:dzieci aktywnie słuchają muzyki, znają podstawowe cechy muzyki, tworzą akompaniament z wykorzystaniem Bum Bum Rurek, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, potrafią rozpoznać różne utwory muzyczne, potrafią panować nad swoimi emocjami podczas występów, umiejętnie i odpowiedzialnie współpracują w grupie, prezentują swoje umiejętności na forum szkoły.

Innowacja była realizowana zgodnie z opracowanymi założeniami. Mamy nadzieję, iż zdobyte podczas innowacji umiejętności gry na Bum Bum Rurkach będą dalej rozwijane u dzieci w klasie I. Autorką i realizatorką innowacji była p. Beata Harasiuk.

Innowacja metodyczna Innowacja metodyczna Innowacja metodyczna
Innowacja metodyczna Innowacja metodyczna Innowacja metodyczna
Inwestycje Gminne