Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

UMCS pomoże w rozwoju gminy

Efekty dotychczasowej współpracy Gminy Józefów i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są nie do przecenienia. Dlatego obydwie strony chcą ja rozszerzyć i kontynuować przez kolejnych 10 lat.

UMCS pomoże w rozwoju gminyUmowę w tej sprawie podpisali Burmistrz Roman Dziura i rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, a towarzyszyli im przedstawiciele wydziałów artystycznego oraz nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, jednostek samorządowych i stowarzyszeń, które będą uczestniczyć w realizacji wspólnych planów.

Do tej pory józefowski samorząd współpracował przede wszystkich z wydziałem artystycznym, który organizował plenery malarsko-rzeźbiarskie. - W ciągu minionych 10 lat studenci UMCS pod kierunkiem swoich wykładowców wykonali około 600 obrazów i prawie 60 rzeźb, w tym fontannę w centrum miasta ze zwierzętami naturalnej wielkości jakiej chyba nie ma nigdzie w Polsce. Właśnie na promocję naszych walorów, nie tylko turystycznych, chcemy postawić w najbliższej przyszłości i wykorzystać jedną z najsilniejszych uczelni w kraju do rozwoju gminy, angażując przy tym kolejne wydziały - zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Stąd udział w podpisaniu nowej umowy m.in. przedstawicieli wydziału nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej, który ma pomóc na przykład w zaprojektowaniu zieleni, małej architektury i innych elementów przestrzeni józefowskiego rynku, a także stref aktywności społecznej w całym mieście oraz opracowaniu historii geologicznej ponad 300-letnich kamieniołomów. Z kolei wydział artystyczny, oprócz kontynuacji plenerów, ma wspierać samorząd w opracowaniu kompleksowej kolorystyki wszystkich budynków wokół rynku, a także pomóc WTZ, ŚDS i stowarzyszeniom w rozwijaniu technik terapii zajęciowej. Akademicy mieliby przekazać swoją wiedzę i doświadczenie instruktorom wymienionych placówek, którzy potem wykorzystywaliby nowe umiejętności w pracy ze swoimi podopiecznymi.

Burmistrz Roman Dziura ma nadzieję, że współpraca z lubelską uczelnią pozwoli również lepiej wykorzystać położenie geograficzne gminy, liczne organizacje pozarządowe, inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej i infrastrukturę turystyczną, w tym sieć ścieżek rowerowych, do promocji na jeszcze większą skalę niż dotychczas.

W planach obydwu stron porozumienia jest dalsze rozszerzanie współpracy o kolejne wydziały UMCS, w tym prawa i administracji czy pedagogiki, ale szczegóły będą ustalone w późniejszym terminie.

UMCS pomoże w rozwoju gminy UMCS pomoże w rozwoju gminy UMCS pomoże w rozwoju gminy
UMCS pomoże w rozwoju gminy UMCS pomoże w rozwoju gminy  

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne