Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie o możliwości składania wniosków

MOPS w JózefowieW związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym/świadczeniowym 2018/2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że od 01.07.2018 r. istnieje możliwość składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do:

1. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
2. specjalnego zasiłku opiekuńczego,
3. świadczenia wychowawczego,
4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
5. świadczenia dobry start.

Natomiast od 01.08.2018 r. w/w wnioski wraz z załącznikami w postaci papierowej, będą udostępnione i przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie ul. Krótka 6, 23-460 Józefów tel. (84) 687 83 98.

Inwestycje Gminne