Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Sprzątanie Świata 2018 - SP Stanisławów

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu.

Sprzątanie Świata 201820 września 2018 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata". Głównym celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie naszej szkoły, wyposażeni w worki i rękawice, wraz ze swoimi wychowawcami zbierali pozostawione przez "bałaganiarzy" śmieci. Młodsze dzieci posprzątały okolice szkoły i wsi, natomiast starsze teren prowadzący na Wzgórze Kamień. Praca okazała się bardzo efektywna, ponieważ worki napełniły się po brzegi. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, że mogli spełnić dobry uczynek dla naszej planety. Koordynatorem akcji w naszej szkole był samorząd uczniowski pod opieką pana Cezarego Borkowicza.

Sprzątanie Świata 2018 Sprzątanie Świata 2018 Sprzątanie Świata 2018
Sprzątanie Świata 2018 Sprzątanie Świata 2018 Sprzątanie Świata 2018
Inwestycje Gminne