Zapytanie ofertowe na: Przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej

Treść ogłoszenia:

Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 853 od km 28+873 do km 29+095 w zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej dla wspólnego użytkowania rowerzystów i pieszych.
 

Załączniki:

WORDZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

WORDZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

WORDZałącznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy.

PDFZałącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa.

PDFZałącznik nr 5 - STWiORB.

PDFZałącznik nr 6 - Projekt czasowej organizacji ruchu.

PDFZałącznik nr 7 - Projekt stałej organizacji ruchu.

PDFZałącznik nr 8 - Przedmiar robót.