Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Józefowie

Światowy Dzień Tabliczki MnożeniaAkcja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia jest wydarzeniem już na stałe wpisanym do kalendarza imprez szkolnych Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. W tym roku przystąpiliśmy do niej po raz trzeci. Najpierw musieliśmy się przygotować. Podczas lekcji oraz w domu przypominaliśmy sobie tabliczkę mnożenia. Potem nastąpiło sprawdzenie "tabliczkowej wiedzy" podczas specjalnych egzaminów. Dzieci utworzyły komisje egzaminacyjne, stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia wśród kolegów i koleżanek oraz chętnych dorosłych. Uczniowie, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 przykładów zadań otrzymywali tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia", który z dumą wklejali do zeszytów od matematyki. Blisko 100 uczniów naszej szkoły zdobyło taki certyfikat! Ponadto w klasach III-VI odbyły się międzyklasowe konkursy matematyczne o tytuł "Mistrza tabliczki mnożenia".

Zwycięzcami zostali:

  • Sara Kraczek kl. III a – "Mistrz Tabliczki Mnożenia" wśród uczniów klasy trzeciej
  • Jakub Bednarczyk kl. IV a – "Mistrz Tabliczki Mnożenia" wśród uczniów klas czwartych
  • Mateusz Gontarz kl. V a – "Mistrz Tabliczki Mnożenia" wśród uczniów klas piątych
  • Kinga Radymiak kl. VI b – "Mistrz Tabliczki Mnożenia" wśród uczniów klas szóstych

Organizatorem akcji w szkole była pani Alicja Biszczanik.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia   
Inwestycje Gminne