Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Pracownicy Oświaty!

Życzenia z okazji Dnia Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. To jeden z tych dni, gdy prawie wszyscy deklarują troskę o los edukacji.

W tym świątecznym dniu serdecznie dziękują dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi - wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych naszej gminy.

Gratuluję wytrwałości na niełatwej nauczycielskiej drodze i wielu, wielu pięknych sukcesów pedagogicznych.

Wszystkim pedagogom życzę, aby nigdy nie utracili chęci pracy z drugim człowiekiem, owej możliwości nieustannego i niezwykłego spotkania z nim.

Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością, a postępy podopiecznych satysfakcją.

Z poważaniem
Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura

Inwestycje Gminne