Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Regulamin konkursu "Na najładniejszy jesienny stroik"

REGULAMIN KONKURSU
"NA NAJŁADNIEJSZY JESIENNY STROIK"

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie bardzo serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie "NA NAJŁADNIEJSZY JESIENNY STROIK”.

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika, który zostanie wykorzystany w kiermaszu organizowanym przez Caritas Parafii Józefów podczas Dnia Wszystkich Świętych lub zostanie przekazany na ozdobienie opuszczonych grobów.

3. CEL KONKURSU

 • Celem konkursu jest: propagowanie tradycji związanej z tematyką Dnia Wszystkich Świętych, stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności oraz wrażliwości twórczej, tworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.  

4. UCZESTNICY

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z gminy Józefów oraz osób dorosłych.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Wykonanie stroika o dowolnej wielkości i kształcie. Możliwość zastosowania różnorodnych technik. Preferowane użycie materiałów przyrody jesiennej (liście, gałązki, jarzębina itp). Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace przygotowane grupowo. Do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, nazwę instytucji, klasę.

Stroik należy dostarczyć do SP w Stanisławowie w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2018 r.

6. OCENA PRAC

 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora SP w Stanisławowie.
 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone w dniu 29 października 2018 r.

Przy ocenie stroików Komisja zastosuje następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne pracy.

Komisja Konkursowa oceni stroiki w czterech następujących kategoriach:

 • klasy I - III szkoły podstawowe;
 • klasy IV - VI szkoły podstawowe;
 • klasy VII - VIII oraz III gimnazjum;
 • dorośli.

Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej gminy Józefów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (zgodnie  z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach  na stronie internetowej gminy Józefów. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. Wszystkie informacje dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie dostępne  pod numerem telefonu 84 687 91 64.

8. ORGANIZATORZY

 • Katarzyna Ungier,
 • Ewa Knap.

Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia stroików.

Inwestycje Gminne