Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu - wykład zamiejscowy w Józefowie

Uniwersytet Powszechny w BondyrzuW dniu 6 października 2018 r. przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Powszechnego. Uniwersytet jest ośrodkiem aktywizacji mieszkańców Zamojszczyzny w sprawach wspólnotowych. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Uniwersytet jest zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, posiada władze, kadrę wykładowców, słuchaczy. Po pierwszych wykładach odbytych w murach budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa "Adama" w Bondyrzu, organizuje, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sąsiednich miast i miasteczek, wykłady zamiejscowe. W dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 13:30 odbędzie się wykład zamiejscowy, otwarty pt. ZNACZENIE KONSTYTUCJI POLSKICH DLA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI dr hab. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie przy ulicy Krótkiej 10.

Więcej informacji na temat działalności Uniwersytetu dostępne jest na stronie internetowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość pod adresem http://akzamosc.pl.

Inwestycje Gminne