Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów w 2019 roku

Gospodarka odpadamiInformacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Józefów w sprawie odbioru odpadów, sposobu segregacji, punktach selektywnego odbioru, harmonogramu odbioru odpadów oraz terminów płatności w 2019 roku.