Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Wszystko o ptakach - SP Stanisławów

Wszystko o ptakachDnia 24.01.2019 r. do naszej szkoły przybył pracownik Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, inspektor do spraw leśnictwa, pan Dariusz Słupski, który przeprowadził ciekawe zajęcia o dokarmianiu ptaków zimą. Uczniowie obejrzeli prezentację, z której dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy dotyczących wyglądu oraz sposobu odżywiania najczęściej występujących  w naszych okolicach okazów. Pan leśniczy zwrócił uwagę na znaczenie systematycznego dokarmiania skrzydlatych przyjaciół, gdyż przywiązują się bardzo do miejsca, w którym otrzymują pokarm. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem odpowiadały na pytania podsumowujące prezentację, za co otrzymały upominki. Obiecały, że na pewno nie zapomną o ptakach w zimie i będą je systematycznie dokarmiać.

Wszystko o ptakach Wszystko o ptakach Wszystko o ptakach
Wszystko o ptakach Wszystko o ptakach Wszystko o ptakach
Inwestycje Gminne