Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs "Dbajmy o zdrowie" - SP Stanisławów

Dbajmy o zdrowieZdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. W związku z tym zorganizowano konkurs pod hasłem "Dbajmy o zdrowie". Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Konkurs miał charakter rywalizacji zespołowej, angażował wszystkich uczniów, wyzwalał w nich inwencję twórczą i pozytywne emocje.

Poszczególne konkurencje przeplatane były pantomimą, zagadkami, rozsypankami, rebusami, krzyżówkami, a także wyborami artykułów zdrowotnych z magicznego pudełka.

Aktywny udział uczniów w konkursie w konkursie umożliwił im pogłębienie problematyki zdrowego funkcjonowania i nabycia umiejętności dbania o swoje zdrowie.

Dbajmy o zdrowie Dbajmy o zdrowie Dbajmy o zdrowie
Inwestycje Gminne