Zapytanie ofertowe na: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych


Treść ogłoszenia:

PrzetargZapytanie ofertowe na: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie i Borowinie, sporządzonego w celu określenia wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego budową kanalizacji sanitarnej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.


Załączniki:

 
PrzetargZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.