Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • W I terminie od 1 lutego 2019 r. do 31 kwietnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • W II terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 kwietnia - 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w I terminie
  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w II terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Inwestycje Gminne