Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Więcej niż gimnazjaliści

Podwójny sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Józefowie w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Wśród laureatów zmagań gimnazjalistów w konkursie chemicznym znalazł się Mikołaj Kraczek, a Kacper Mielniczek został finalistą konkursu fizycznego.

Więcej niż gimnazjaliściBy osiągnąć sukces Mikołaj Kraczek na poszczególnych etapach konkursowych zmagań musiał się wykazać wiedzą i umiejętnościami, daleko wykraczającymi poza podstawę programową. Dzięki temu zapewnił sobie zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego części przyrodniczej, ocenę celującą na koniec roku oraz preferencje w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Kacper Mielniczek jako finalista, ale nie laureat, pisał egzamin gimnazjalny, ale na koniec roku także ma ocenę celującą - z fizyki oraz preferencje przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Swoje zdolności wykorzystuje również z powodzeniem w licznych zawodach szachowych.

Obydwaj uczą się w trzeciej klasie józefowskiego gimnazjum, a przygotowaniach do konkursowych zmagań wspierała ich nauczycielka chemii i fizyki Krystyna Mielniczek.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w maju podczas gali podsumowującej kuratoryjne konkursy przedmiotowe w Lublinie.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne