Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

http://www.ejozefow.pl/images/wybory_pe_2019/Postanowienie_KW_02_05_2019.pdfNa podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu II zwołuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 8 maja 2019 r., które odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie nr 12  I piętro.

o godz. 9:00

  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 1 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 4 w Majdanie Nepryskim

o godz. 10:00

  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 5 w Stanisławowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Górecku Starym
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 7 w Górnikach
  • Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 8 w Długim Kącie-Osada

Zgodnie z uchwałą Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę; omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład; ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

Załącznik:

Inwestycje Gminne