Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Radość Czytania 2019 - MBP w Józefowie

Radość Czytania

Radość Czytania
XVIII edycja
konkursu poświęconego autorom książek dla dzieci i młodzieży

Organizator:

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju

Współorganizatorzy:

 • Biblioteki miejskie i gminne powiatu biłgorajskiego

Cele konkursu:

 • promowanie aktywnego czytania
 • rozbudzenie zainteresowania działalnością i twórczością wybitnych pisarzy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
 • promocja biblioteki i jej zbiorów

Zasady konkursu:

 • konkurs adresowany jest dla uczniów klas: IV-VI szkół podstawowych z powiatu biłgorajskiego

Termin:

I etap podstawowy:

 • ELIMINACJE GMINNE MBP W JÓZEFOWIE – 3 czerwca 2019 r. godz. 8.30

Wybór lektury – dowolny

II etap powiatowy:

 • 7 czerwca 2019 r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13 – początek godz. 10.00

Czas na głośnie przeczytanie wybranego fragmentu utworu jest ściśle określony: od 3 do 5 minut.

W ocenie czytania preferowany będzie:

 • sposób interpretacji wybranego fragmentu tekstu i jego dobór do osobowości czytającego.

Nagrody:

 • w I etapie zapewniają organizatorzy.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju zapewnia dla laureatów szczebla powiatowego atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Odpowiedzi na pytania związane z konkursem można uzyskać w:

 • Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju tel. /84/ 686-27-21
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie tel. /84/ 687-82-89

Zapraszamy

Inwestycje Gminne