Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Gminny Mistrz Matematyki - SP Stanisławów

17 maja 2019 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV-V "Gminny Mistrz Matematyki". W konkursie wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Józefów.

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów;
  • wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki;
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach;
  • współpraca nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Kazimiera Gontarz (SP Stanisławów), p. Anna Mazurek (SP Majdan Nepryski), p. Marzena Gąsiorek (SP Józefów). Uczniowie, przez 60 minut rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Wyniki konkursu:

Matematyczni Mistrzowie klasa IV:

  • I miejsce: Aleksandra Lipian - SP Józefów, Mikołaj Naklicki - SP Stanisławów
  • II miejsce: Jakub Bednarczyk - SP Józefów

Matematyczni Mistrzowie klasa V:

  • I miejsce: Maja Dobek - SP Stanisławów
  • II miejsce: Amelia Murzacz - SP Józefów

Podziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie. Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w matematycznych zmaganiach. Konkurs przygotowały panie: Anna Adamczuk-Borys, Kazimiera Gontarz.

Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki
Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki
Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki Gminny Mistrz Matematyki
Inwestycje Gminne