Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Spotkanie z Panem Policjantem - SP Stanisławów

Spotkanie z Panem Policjantem5 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Policjantem z Komisariatu Policji w Józefowie. Tematem spotkania była pogadanka na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji. Podczas spotkania dzieci zapoznano z zasadami bezpiecznego zachowania podczas pobytu w domu, w szkole, na ulicy. Najważniejszym elementem pogadanki był jednak bezpieczny letni wypoczynek. Podczas prelekcji przypomniano dzieciom o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas pobytu w domu, nad wodą, w górach. Informowano dzieci o zagrożeniach wynikających z nie zachowania ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi. W związku z przypadkami pobytu w wakacje  w domu starano się uwrażliwić najmłodszych na zagrożenia i ewentualne skutki prawne będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali bardzo dużo pytań.

Inwestycje Gminne