Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Nowy nabór chętnych na OZE

Będą kolejne dotacje z Unii Europejskiej na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wśród samorządów, które chcą się o nie starać może być Gmina Józefów, ale złożenie wniosku o przyznanie dotacji zależy od zainteresowania mieszkańców.

Nowy nabór chętnych na OZEZanim samorząd podejmie ostateczne decyzje musi wiedzieć ilu właścicieli posesji byłoby zainteresowanych unijnym wsparciem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Deklarację udziału w takim projekcie można złożyć, wypełniając formularz, który jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Józefowie i na stronie: ejozefow.pl. Trzeba w nim podać m.in.: rodzaj konstrukcji i pokrycia dachowego, powierzchnię użytkową, rodzaj budynku i średnie zużycie energii.

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać wyłącznie mieszkańcy, którzy nie zalegają z podatkami, opłatami śmieciowymi, ani innymi należnościami wobec gminy.

Wypełnione dokumenty trzeba złożyć w pokoju numer 6 urzędu miejskiego albo biurze obsługi interesanta do 23 sierpnia. Obowiązek ten dotyczy także osób, które składały podobne deklaracje w poprzednim projekcie, złożonym w 2018 roku, ale nie zaakceptowanym do realizacji.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można otrzymać dotację, sięgającą maksymalnie 85 procent kosztów netto.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne