Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

W rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie włącza się w obchody 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. We wtorek 20 sierpnia o 10.00 zaprasza na otwarcie wystawy, poświęconej temu wydarzeniu, która będzie czynna przez kilka tygodni.

W rocznicę zawarcia Unii LubelskiejW 1569 roku w Lublinie została zawarta unia realna pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim. "Unia Lubelska" to wydarzenie uznawane za wyjątkowe nie tylko w Polsce i na Litwie, ale również doceniane na arenie międzynarodowej. W 2015 roku zostało ono uhonorowana przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego jako historyczny przykład wyjątkowej w dziejach Europy integracji dwóch krajów oraz moment przełomowy w rozwoju demokratycznych zasad. Dwa lata później "Unia Lubelska" została wpisana na Międzynarodową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata, jako wspólny wpis Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Natomiast rok 2019 został decyzją polskiego parlamentu uznany Rokiem Unii Lubelskiej i właśnie z tej okazji MBP w Józefowie organizuje wystawę, upamiętniającą to wydarzenie.

Poza samym tekstem traktatu, ilustracje i opisy, które tworzą ekspozycję, dotyczą m.in.: historii unii polsko-litewskich i przywilejów szlacheckich za Jagiellonów, kalendarium wydarzeń w Lublinie z 1569 roku oraz "korzeni" politycznych unii i jej następstw.

Wystawie, którą będzie można oglądać do połowy września, towarzyszą książki historyczne ze zbiorów biblioteki.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne