Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Czas do szkoły! - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 - SP Stanisławów

Rozpoczęcie roku szkolnegoOkres beztroskich wakacji szybko minął. Drugiego września mury naszej szkoły znów zatętniły życiem. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 spotkała się cała społeczność uczniowska, rodzice i nauczyciele. Nowo powołana dyrektor szkoły pani Anna Mazurek powitała wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie zaś dzieci młodsze, które dopiero rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną, przedstawiła także nowych nauczycieli. U progu nowego roku szkolnego życzyła uczniom wiary we własne możliwości, spełnienia marzeń, aby każda mała porażka stała się fundamentem przyszłego sukcesu. Nauczycielom i Rodzicom - aby stali się sojusznikami dzieci w walce o ich tożsamość oraz marzenia, byli dla nich wsparciem i natchnieniem. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, w którym nawiązali także do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na zakończenie wszyscy udali się do sal na pierwsze po wakacjach spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Inwestycje Gminne