Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - SP Stanisławów

Dzień Głośnego Czytania27 września w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

Wśród zalet głośnego czytania należy wspomnieć choćby kilka: rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć i koncentrację, a przede wszystkim wprowadza w ciekawy świat literatury. W ramach akcji uczniowie  łośno czytali w klasach fragmenty ulubionych książek. Każdy miał za zadanie zachęcić pozostałych do sięgnięcia po te pozycje. W późniejszej części odbyła się dyskusja na temat zalet czytania. Dzień ten był świetną okazją, by uświadomić uczniom, tym starszym i tym młodszym, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać.

Akcję koordynowały panie: Ewa Knap i Joanna Kraska.

Dzień Głośnego Czytania Dzień Głośnego Czytania  
Inwestycje Gminne