Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - SP Stanisławów

Światowy Dzień Tabliczki MnożeniaNasza szkoła wzięła udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się 4 października 2019 r. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia. Przez cały wrzesień uczniowie powtarzali przykłady na lekcjach matematyki. Na korytarzu pojawiła się gazetka informacyjna o akcji ze sposobami i wierszykami ułatwiającymi zapamiętanie niektórych przykładów mnożenia.

Akcja polega na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Uczniowie klas IV – VII wybierali los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: MT EXPERT. Poza tym na lekcjach matematyki uczniowie poznali nowe sposoby mnożenia trudnych przypadków wykorzystując metodę hinduską, japońską oraz metodę rosyjskich chłopów. Punktem finałowym tegorocznej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było wręczenie certyfikatów potwierdzających znajomość tabliczki mnożenia wszystkim uczniom, którzy pomyślnie zdali egzamin, a było ich 10. WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Nad przebiegiem akcji czuwał nauczyciel matematyki p. Anna Adamczuk-Borys.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Inwestycje Gminne