Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

#CodeWeek 2019 – SP Stanisławów

CodeWeek 2019W dniach 7-11 października klasy III-VIII brały udział w #CodeWeek Polska w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania z programem. Jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kodowanie uczy kreatywności, ciekawości, logicznego i kreatywnego myślenia, buduje przyszłość dzieci i przygotowuje je do aktywnego udziału w życiu.

Przez cały tydzień w ramach lekcji informatyki odbywały się zajęcia wykorzystujące najnowsze technologie informacyjno komunikacyjne. Młodsi uczniowie odkodowywali ukryte rysunki,  układali  wieże z papierowych kubków według określonego wzoru wykorzystując tylko gumkę recepturkę i sznurek (bez dotykania dłońmi), natomiast starsi - dobrze bawili się kodując na platformie code.org i wreszcie programując w Scratchu. Za zaangażowanie i sumienną pracę szkoła otrzymała certyfikat.

Nad przebiegiem zajęć czuwali p. Agnieszka Skowyra Łach, p. Anna Adamczuk Borys, p. Monika Basińska Lal oraz p. Marek Pawluk.

CodeWeek 2019 CodeWeek 2019 CodeWeek 2019
CodeWeek 2019 CodeWeek 2019 CodeWeek 2019
Inwestycje Gminne