Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego "Lelewela" - SP Józefów

Szlakiem oddziału Marcina BorelowskiegoNa wycieczkę do miejsc, w których ze swoim oddziałem przebywał i walczył dowódca, patrona naszej szkoły, Mieczysława Romanowskiego, Marcin Borelowski "Lelewel" wybrali się uczniowie z klas siódmych i ósmej. Cele wycieczki zakładały rozwijanie zainteresowań z zakresu powstania styczniowego, kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie turystyki historycznej i regionalnej. Jej trasa wiodła przez Krasnobród (kapliczka św. Rocha), Panasówkę (wzgórze Polak) i Batorz (Sowia Góra oraz cmentarz).

W pobliżu tych miejscowości rozegrały się bitwy powstania styczniowego, którymi dowodził Marcin Borelowski "Lelewel". Przebieg tych wydarzeń, a także ciekawostki z nimi związane przedstawił p. Krzysztof Nowicki. Uczniowie uczcili pamięć poległych powstańców minutą ciszy, a także zapalili znicze na grobie "Lelewela" w Batorzu.  Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta i posiłek w Janowie Lubelskim. Wraz z poszerzaniem wiedzy historycznej uczniowie mogli podziwiać piękno złotej polskiej jesieni z bardzo malowniczo położonych wzgórz Roztocza. Program wycieczki opracowali oraz opiekę nad uczniami sprawowali p. Elżbieta Olędzka i p. Krzysztof Nowicki.

Wycieczka stanowi jedno z wielu działań realizowanych w ramach projektu "Znamy drogi Ojców ku wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości" dofinansowanego przez firmę MODEL z Biłgoraja.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za finansową pomoc w organizacji wycieczki.

Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego
Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego Szlakiem oddziału Marcina Borelowskiego
Inwestycje Gminne