Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

O Niepodległej - dla Niepodległej! - SP Józefów

O Niepodległej - dla Niepodległej!Szkoła w ramach swoich działań wspiera rodziców w wychowaniu ich pociech, kształtuje postawy patriotyczne i więzi z krajem ojczystym. Rozwija poczucie odpowiedzialności, szacunek dla symboli narodowych oraz potrzebę pielęgnowania tradycji.

W ramach realizacji tych celów uczniowie biorą udział w wielu różnorodnych działaniach inicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również inne instytucje. Jednak kluczowym codziennym działaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych twórczo i innowacyjnie realizujących edukację patriotyczną.

O Niepodległej - dla Niepodległej! O Niepodległej - dla Niepodległej! O Niepodległej - dla Niepodległej!
O Niepodległej - dla Niepodległej! O Niepodległej - dla Niepodległej! O Niepodległej - dla Niepodległej!
Inwestycje Gminne