Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Radni o podatkach i międzygminnej współpracy

Stawki podatków - od nieruchomości i od środków transportowych w gminie Józefów, będą w przyszłym roku nieco wyższe niż obecnie. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 21 listopada, radni postanowili, że podatek od nieruchomości wzrośnie średnio o 5, a od środków transportowych - o 10 procent. Ten drugi został podwyższony po raz pierwszy od 2007 roku.

Radni o podatkach i międzygminnej współpracyPrzykładowo - stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie z obecnych 57 groszy za metr kwadratowy do 60, a od budynków, związanych z działalnością gospodarczą - z 20 złotych 74 groszy do 21 złotych 78 groszy. Z kolei podatek od gruntów, związanych z działalnością gospodarczą będzie wynosić 82 grosze zamiast obecnych 78, a od pozostałych gruntów - 23 grosze zamiast dotychczasowych 22.

Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się również na zawarcie porozumienia z gminami - Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec, które chcą razem opracować "Zintegrowaną Strategię Rozwoju Zielone Serce Roztocza 2020-2030". - To jeden z elementów naszych wspólnych przygotowań do nowej perspektywy unijnej, którą możemy wykorzystać przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury turystycznej. Chodzi na przykład o budowę dróg, łączących nasze gminy czy wielofunkcyjnych ścieżek m.in. dla pieszych, rowerzystów, a nawet bryczek oraz o rozbudowę zbiorników wodnych - tłumaczy Roman Dziura, Burmistrz Józefowa, który ma być liderem projektu.

Samorządowcy z gmin środkowego Roztocza przekonują, że ze względu na ilość terenów chronionych mają bardzo ograniczone możliwości inwestycji, dlatego powinni mieć szansę na zrekompensowanie strat, korzystając z preferencyjnych zasad naboru wniosków o przyznanie unijnych dotacji.

Burmistrzowie i wójtowie wymienionych gmin spotkali się już w tej sprawie z samorządem województwa. Rozmawiali również z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie m.in. o: rozbudowie akwenów, która często jest możliwa tylko poprzez wykorzystanie terenów leśnych, wsparciu budowy dróg gminnych z funduszu leśnego oraz wykorzystaniu pasów pożarowych w lasach na ścieżki rowerowe czy piesze.

Pod koniec października samorządowcy podpisali list intencyjny, a teraz podejmują uchwały pozwalające na zawarcie międzygminnego porozumienia o współpracy. Autorzy pomysłu wierzą, że taki dokument uda się podpisać jeszcze w tym roku.

Ponadto podczas czwartkowej sesji Rada Miejska w Józefowie przyjęła uchwałę o rozwiązaniu miejscowego zespołu szkół samorządowych i likwidacji liceum ogólnokształcącego. Do niedawna SZS tworzyły LO i gimnazjum, które zostało zlikwidowane w związku z reformą systemu oświaty. Po jej wprowadzeniu gmina liczyła, że część miejscowej młodzieży zechce kontynuować naukę w liceum, ale nabory nie cieszyły się zainteresowaniem. W tym roku zgłosił się... jeden kandydat, dlatego radni uznali, że likwidacja LO i rozwiązanie SZS są konieczne.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne