Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Starosta Biłgorajski zaprasza na szkolenie

Starosta Biłgorajski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie dotyczące zmiany druków, ofert, umów i sprawozdań konkursów 2020 roku.

Szolenie

Program:

1. Omówienie elementów druku oferty:

 • jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
 • zasady konstrukcji budżetu zadania,

2. Umowa realizacji zadania publicznego:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,                       
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie rezultatów
 • złączniki do sprawozdania,

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Inwestycje Gminne