Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Walka - Niepodległość - Pamięć!

Podczas wtorkowych obrad prelekcje na te i wiele innych tematów wygłosili: dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marek Majewski i kustosz tego muzeum Tomasz Brytan oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie Elżbieta Jamroz.

Walka - Niepodległość - Pamięć!Prelekcjom towarzyszył pokaz umundurowania i uzbrojenia powstańców styczniowych w wykonaniu członków Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych z prezesem Tomaszem Bordzaniem.

Dopełnieniem konferencji był finał konkursu wiedzy "Powstanie Styczniowe na Roztoczu" z udziałem uczniów starszych klas szkół podstawowych z powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Zmagania odbyły się przed rozpoczęciem obrad, a po ich zakończeniu laureaci odebrali zasłużone nagrody. Najlepiej z konkursowymi zadaniami poradzili sobie: Wojciech Olesiuk i Mirosław Rogowski ze Szkoły Podstawowej w Józefowie oraz Gabriela Kozyra ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim. Na wyróżnienia zasłużyli: Marcin Bryła z SP Majdan Nepryski, Kuba Malec i Piotr Berdzik z SP w Stanisławowie oraz Emilia Dura z SP w Józefowie.

Laureaci odebrali nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Józefowa Ryszarda Ostasza, dyrektora Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Marka Majewskiego i dyrektor SP w Józefowie Edyty Nieśpiał.

Wśród uczestników wtorkowej konferencji byli również: starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów Stanisław Nawrocki, kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie Renata Bednarczyk, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzej Wojtyło, dyrektorzy - Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim Maria Rysztak i Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie Ewa Skóra oraz komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Anna Rojek z harcerzami z drużyny harcerskiej Kamienny Krąg z Suśca.

Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym i wtorkowa konferencja były elementem projektu "Znamy drogi ojców ku wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości", dofinansowanego przez firmę "Model" z Biłgoraja oraz częścią przygotowań SP w Józefowie do obchodów 50. rocznicy nadania imienia Mieczysława Romanowskiego. Główne uroczystości jubileuszowe są planowane na przyszły rok, ale już od kilku miesięcy uczniowie: przygotowują multimedialną biblioteczkę z utworami patrona, broszury o jego życiu i mapy powstańczych bitew, a także nagrywają film o współczesnych śladach Mieczysława Romanowskiego w Józefowie oraz biorą udział w rajdach rowerowych śladami historycznych wydarzeń.

Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!
Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć! Walka - Niepodległość - Pamięć!

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne