Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Nowy formularz deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Gospodarka odpadamiBurmistrz Józefowa informuje, że w związku ze zmianą stawek oraz sposobu naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.01.2020 r. zachodzi konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Józefowie pok. nr 3.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura

Inwestycje Gminne