Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ratują i uczą ratować

Dorośli mają z tym problemy i niechętnie się uczą, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie już wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Uczyli się tego od strażaków, którzy poprowadzili w szkole zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Ratują i uczą ratowaćSwoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami klas I - III dzielili się Aleksandra Dura z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie i Dawid Łepik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Podczas spotkania, które otworzyła dyrektor SP Józefów Edyta Nieśpiał, strażacy najpierw przypomnieli teoretyczne zasady udzielania pierwszej pomocy, a później demonstrowali urządzenie, które wywołało wśród dzieci duże zaciekawienie. Był to defibrylator AED, czyli wydające komendy głosowe urządzenie, instruujące użytkownika co ma robić w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które w połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową może być sposobem na uratowanie ludzkiego życia. Konstrukcja defibrylatora jest tak prosta, że może go użyć każdy, a samo urządzenie często jest dostępne w miejscach publicznych, na przykład urzędach czy centrach handlowych.

W dalszej części spotkania uczniowie pod czujnym okiem gości i nauczycieli mieli okazję zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, ćwicząc na fantomach. Dzieci z pełnym zaangażowaniem wykonywały poszczególne zadania, utrwalając w ten sposób swoją wiedzę na temat prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

Zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego szkolną koordynatorką jest Ewa Buczkowska, którą w organizacji zajęć wsparły wychowawczynie klas IIa i IIIa - Monika Pasierbiewicz i Ewa Lipian.

Ratują i uczą ratować Ratują i uczą ratować Ratują i uczą ratować
Ratują i uczą ratować Ratują i uczą ratować Ratują i uczą ratować

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne